Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Obchodní podmínky - Dárek do krabičky

Dárek do krabičky

Do krabičky, spol. s r.o. se sídlem Husa 23, 463 44 Paceřice. Identifikační číslo: 07851936 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 43111, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.darekdokrabicky.cz

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro nákup zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat zboží jen v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území Evropské unie. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Za smluvní strany se považují prodávající a kupující.

Kupující je povinný:

 • převzít objednané zboží,
 • zaplatit za zboží domluvenou částku prodávajícímu,
 • překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho převzetí.

Prodávající je povinný:

 • dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v domluvené ceně,
 • spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží,

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka bude potvrzena do 24 hodin od jejího přijetí (o potvrzení budete informování prostřednictvím e-mailu, stejně tak jako o expedici Vámi objednaného zboží). V případě nejasností Vás budeme okamžitě kontaktovat.

4. DORUČENÍ

Zásilky se snažíme expedovat co možná v nejkratším čase. Zboží je skladem a expedujeme následující den. Pokud potřebujete urgentně expedovat zásilku nebo dodat na přesný termín, prosím uveďte tuto skutečnost do poznámky v pokladně, uděláme všechno co bude v naších silách, abychom Vám vyhověli.

Doručení zboží k Vám je možné těmito způsoby:

 • Česká pošta
  V rámci České republiky zajišťuje doručení zásilek do 2-3 pracovních dnů od expedice zásilky přímo na uvedenou adresu dodání. V Případě nezastižení by pošta měla zanechat oznámení o uložení zásilky na příslušné poště minimálně po dobu 7 dní.
 • Vyzvednutí zásilky osobně na vybraném výdejním místě Zásilkovna.cz
  Poplatek za doručení zásilky na vybrané odběrné místo prostřednictvím Zásilkovna.cz, které trvá standardně do 3-4 pracovních dnů.

Výše uvedená doba doručení zásilek po expedici od prodávajícího je předpokládaná doba doručení, nikoliv garantovaná doba doručení.

Prodávající negarantuje žádné termíny doručení, nakolik zásilky doručují přepravní společnosti uvedené výše. V případě, že jste nabyli dojmu, že v zásilce něco chybí, a zásilka má poškozený obal nebo jsou na ní známky otevření, požadujte okamžité zvážení hmotnosti balíku, pokud nesouhlasí váha s váhou uvedenou na poštovním dokladu, zásilka byla pravděpodobně vykradena a je potřebné podat reklamaci. V takovém případě neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv reklamace.

5. PLATBA ZA ZBOŽÍ

Zboží je možné uhradit následujícími způsoby:

 • Dobírkou (za zásilku zaplatíte při převzetí zboží)
 • Bankovním převodem
 • Přes Paypal účet

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb a dopravců.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním objednávky kupující uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, které prodávajícímu (jakožto správci osobních údajů) poskytl v průběhu zadávání objednávky za účelem naplnění účelu kupní smlouvy a uchovával je po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího na základě právního titulu uzavření a plnění kupní smlouvy dle objednávky kupujícího, a to za účelem řádného poskytnutí plnění, pro související komunikaci smluvních stran při poskytování plnění, při fakturaci a další související činnosti.

Prodávající zpracovává zejména tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní a emailový kontakt, jakož i další osobní údaje, které bude prodávající potřebovat k poskytnutí plnění (např. jméno a příjmení, adresa příjemce plnění, bude-li odlišná od osoby kupujícího).

Kupující má právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Má rovněž právo odvolat souhlas se zpracováním, je-li zpracování založeno na souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Má právo podat stížnost na zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektů osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedeného v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.